Reklama

CENNIK REKLAM • WYMAGANIA TECHNICZNE

  moduł 1 420 x 297 mm +4 mm spady (rozkładówka) 8000 zł. +VAT
  moduł 2 210 x 297 mm +4 mm spady (cała strona) 2000 zł.  +VAT
  moduł 3 188 x 138 mm (pół strony, poziom) 1000 zł.  +VAT
  moduł 4 94 x 276 mm (pół strony, pion) 1000 zł.  +VAT
  moduł 5 94 x 138 mm 500 zł.  +VAT
  moduł 6 47 x 276 mm 500 zł.  +VAT
  moduł 7 188 x 69 mm 500 zł.  +VAT
  moduł 8 47 x 138 mm 250 zł.  +VAT
  moduł 9 94 x 69 mm 250 zł.  +VAT
  moduł 10 47 x 69 mm 150 zł.  +VAT
  moduł 11 Nietypowy rozmiar, wielokrotność modułu 10 moduł 10 x 150 zł. +VAT  +VAT

DOPŁATY:

II strona okładki – 300% ceny podstawowej
III strona okładki – 300% ceny podstawowej
IV strona okładki – 400% ceny podstawowej
3 strona gazety – 350% ceny podstawowej

RABATY:

Przy emisjach wielokrotnych istnieje możliwość negocjacji ceny.

UWAGI: W reklamach pół stronicowych, istnieje możliwość zwiększenia  rozmiaru do spadu, o marginesy (13 mm)  + 4 mm spadu na każdej stycznej reklamy z krawędzią strony. 

WYMAGANIA TECHNICZNE REKLAM:

• Format plików: TIFF, PDF, EPS, SVG
• Rozdzielczość: 300 dpi.
• Przestrzeń kolorów: CMYK bez profilu ICC
• Nie przyjmujemy do publikacji plików otwartych:
– reklamy w postaci wektorowej, zamienione na krzywe
– reklamy w postaci bitmapowej, spłaszczone, bez warstw.
• Wszystkie ważne elementy, muszą się mieścić  w odległości min. 3 mm od krawędzi reklamy.
• W przypadku reklam całostronicowych, format reklamy musi być powiększony o 4 mm na spady wzdłuż każdej krawędzi. 

REKLAMY NALEŻY DOSTARCZAĆ DO 15 DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO UKAZANIE SIĘ MAGAZYNU.

                    

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook