Archiwum

52 (2) 2015

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

PODHALAŃSKIE TATTOO PARTY '15
Reportaż z imprezy w Nowym Targu, która z roku na rok rośnie w siłę. Zanim doczekamy się kolejnej edycji, zapraszamy na artykuł Karoliny Jawoszek ze zdjęciami Piotra Wojciechowskiego.

GDYBY ŚWIĘCI ŻYLI DZISIAJ, TOBY MIELI TATUAŻE!
Wystawa fotografii Antoniego Kreisa łamie bariery świętości – tej tradycyjnej, polsko-katolickiej, która każe nam postrzegać kulturę tatuażu jako własne przeciwieństwo.

TATUAŻE TORUŃSKICH MUZYKÓW
Reportaż z wystawy Anny Wojciulewicz w toruńskim Hard Rock Pubie Pamela, połączony ze spotkaniem z naszym naczelnym, Piotrem Wojciechowskim oraz koncertem Andy Egerta. Obok świetnej galerii i dobrych tatuaży ciekawy artykuł Tomasza Bielickiego „Kruk jak polski orzeł”.

FRANKFURT INTERNATIONAL TATTOO CONVENTION '15
Fotoreportaż Anemiczki i Piotra Wojciechowskiego z ostatniej wielkiej gali tatuażu we Frankfurcie. Musimy się pochwalić, że nasz redaktor naczelny zasiadał tam w jury, obok takich sław, jak Tin Tin z Francji, Mao z Hiszpanii i Tommy Lee z Niemiec.

DZIEWCZYNA Z OKŁADKI – MISS IVI
Piękna Ivi już kiedyś trafiła na naszą okładkę, ale w zamian za jej wdzięki i wielką aktywność ponownie gościmy ją w tym wydaniu. Tym razem seksowna i powabna Ivi odpowie na kilka pytań Anemiczki.

TATTOO GUNS & STARS
Wspomnienie z zimowej (Rybnik) i jesiennej (Warszawa) sesji zespołu Tattoo Guns, autorstwa Elektrizy. Podczas obu sesji do wspólnego muzykowania zaproszeni zostali muzykujący tatuatorzy (Artur Szolc & Gepas) oraz wytatuowani muzycy (Radek Rutkowski & Dr Yry). Premiera powstałych wtedy utworów już wkrótce!

KOSZAL-INK PIERWSZY RAZ!
Reportaż z pierwszej odsłony nowej cyklicznej imprezy tatuatorskiej w Koszalinie, autorstwa Elektrizy. Wielkie dzięki dla ekipy MAYA TATTOO za support i oddanie!

WYSTAWA DWÓCH MUZEÓW
Reportaż Karoliny Jawoszek z dużej wystawy na temat historii tatuażu, jaką nasze Muzeum Tatuażu zorganizowało wspólnie z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Była to w pewnym sensie sentymentalna podróż w przeszłość, gdyż w połowie lat 90. nasz naczelny właśnie w Wodzisławiu Śląskim stawiał swoje pierwsze kroki jako tatuator.

TATUAŻ vs PIOTR ŻURAWSKI
Piotr Wojciechowski opowie o trudnych początkach polskiej sceny tatuażu i jej pionierze Piotrze Żurawskim. Zaraz potem Anemiczka w artykule „Piotr Żurawski pierwszy raz u nas” zreferuje, jak przebiegła druga edycja naszej muzealnej imprezy „Pionierzy polskiego tatuażu”, podczas której mieliśmy zaszczyt gościć Piotra u siebie.

TATUAŻ vs ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
Piotr Wojciechowski rozpoczyna serię kilku artykułów dedykowanych Zdzisławowi Beksińskiemu oraz wspomina okoliczności zorganizowania wywiadu z Beksińskim w 2001 roku. Po wstępie relacja z wystawy fotografii Beksińskiego w Gliwicach oraz dwa wywiady z amerykańskimi filmowcami, Williamem Malonem oraz Genem Warrenem III, pod tajemniczym nagłówkiem „W domku Beksińskiego”.

TATUAŻ vs H.R. GIGER
Kolejna porcja wspomnień naszego naczelnego, Piotra Wojciechowskiego, tym razem związana z osobą samego H.R. Gigera. Wywiad z nim na naszych łamach pojawił się w maju 2008 roku. Zaraz potem arcyciekawy artykuł Ryszarda Wojtyńskiego „Co Giger znaczył dla Ciebie?”

TATUAŻ vs WALDI
Kolejny materiał na temat wielkiego artysty, Waldemara Wahna z Wiednia, poprzedzony wstępem Piotra Wojciechowskiego. Na kolejnych stronach świetny wywiad z Waldim, promujący jego pierwszą książkę „Kobiety, Cysty i Pachołki”, którą w czerwcu tego roku wydało nasze Wydawnictwo Kontrowers.

TATUAŻ vs TOFI
Najpierw nasz naczelny opowie co nieco o Tofim, potem Tofi sam przedstawi własną twórczość i siebie w bardzo obszernym wywiadzie, przeprowadzonym właśnie przez naczelnego. Wszystko bogato zdobione świetnymi pracami Tofiego.

TATUAŻ vs ANDRZEJ JELSKI
Próba podsumowania wkładu Andrzeja Jelskiego w rozwój zjawiska tatuażu artystycznego w naszym kraju, a zaraz potem stała rubryka „Tatuaż Etniczny”, którą na jakiś czas przejmuje właśnie p. Jelski. Tym razem porusza temat skaryfikacji w artykule pod zgrabnym tytułem „Skaryfikacja – jej rezultat to nie tylko przypadkowe blizny”.


PODHALAŃSKIE TATTOO PARTY '15
This event gets better every year. We can’t wait for the next Tattoo Party in Nowy Targ but until then we invite you to read Karolina Jawoszek’s coverage of this year’s event. Photos by Piotr Wojciechowski.

IF THE SAINTS LIVED HERE TODAY THEY WOULD HAVE TATTOOS!
The photography exhibition of Antoni Kreis sweeps away the boundaries of holiness in its Polish, Catholic sense that forces us to view the tattoo culture as its own antithesis.

MUSICIANS OF TORUŃ AND THEIR TATTOOS
Coverage of Anna Wojciulewicz’s exhibition that took place in Hard Rock Pub Pamela in Toruń. It was combined with a meeting with our editor in chief, Piotr Wojciechowski, and an Andy Egert concert. Alongside this great selection of good tattoos you can also read an article by Tomasz Bielicki “A Crow Like A Polish Eagle”.

FRANKFURT INTERNATIONAL TATTOO CONVENTION '15
Photocoverage by Anemiczka and Piotr Wojciechowski of the last grand tattoo gala that took place in Frankfurt. We are proud to say that our editor in chief was a member of the jury alongside such famous tattooists as Tin Tin (France), Mao (Spain) and Tommy Lee (Germany).

COVER GIRL
The beautiful Ivi has been on our cover in the past but she is so charming and active in the tattoo scene that we invited her again. This time, the sexy and graceful Ivi will be interviewed by Anemiczka.

TATTOO GUNS & STARS
Elektiza will bring back the memories of the winter (Rybnik) and autumn (Warszawa) Tattoo Guns recording sessions. The band invited special guests for their recordings – tattooists (Artur Szolc & Gepas) and tattooed musicians (Radek Rutkowski & Dr Yry). The results of the recordings will be out soon!

KOSZAL-INK – THE FIRST TIME!
Coverage by Elektriza of the first edition of the new tattoo event taking place in Koszalin. Huge thanks to the crew of MAYA TATTOO for the support and dedication!

THE EXHIBITION OF THE TWO MUSEUMS
Coverage of the big tattoo history exhibition organised by our Tattoo Museum together with the Museum in Wodzisław Śląski. It was a sentimental journey for our editor in chief as it was in Wodzisław Śląski where he began his tattoo career.

TATTOO vs PIOTR ŻURAWSKI
Piotr Wojciechowski tells a story about the difficult beginnings of the Polish tattoo scene and about one of its pioneers, Piotr Żurawski. In the next part of the article, “Our First Meeting With Piotr Żurawski”, you can read the coverage of the second event of “Pioneers of Polish Tattoo Scene” when we had an honour to host Piotr Żurawski.

TATTOO vs ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
Piotr Wojciechowski opens a series of articles devoted to Zdzisław Beksiński. He brings back the memories of the interview he conducted with Beksiński in 2001. It is followed by the coverage of an exhibition of Beksiński’s photography that was held in Gliwice and by the interviews with American filmmakers, William Malone and Gene Warren III. This segment is titled mysteriously “In the Beksiński’s Tree House”.

TATTOO vs H.R. GIGER
Piotr Wojciechowski presents his recollections concerning H.R. Giger himself. The interview with him was published in May 2008 in our magazine. In the next segment you will find an extremely interesting article by Ryszard Wojtyński, “What did Giger mean to you?”.

TATTOO vs WALDI
Another article about an amazing artist, Waldemar Wahn from Vienna with an introduction by Piotr Wojciechowski. In the next part of the segment you can find a great interview with Waldi promoting his first book “Kobiety, Cysty i Pachołki” that has been published in June this year by our publishing house, Wydawnictwo Kontrowers.

TATTTOO vs TOFI
First, our editor in chief will tell you something more about Tofi and later on the artist himself will present himself and his work in an extensive interview conducted by Piotr Wojciechowski. The article is adorned with the amazing works of Tofi.

TATTOO vs ANDRZEJ JELSKI
Summary of Andrzej Jelski’s contribution in the development of the artistic tattoo scene in our country. It is followed by our regular column “Ethnic Tattoo” by Andrzej Jelski. This time the column is titled: “Scarification – Its Results Are Not Only Random Scars”.

                    

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook